Farnosť Rajecké Teplice

2. adventná nedeľa (8. december 2019)

Liturgický kalendár

Na dnešný deň zároveň pripadá slávnosť Nepoškvrnenej; keďže adventná nedeľa má prednosť, liturgický formulár o Panne Márii použijeme zajtra.
Pi. - sv. Lucie
So. - sv. Jána z Kríža

Sv. omše

Poriadok bohoslužieb Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
9.12. Pondelok 18.00    
10.12. Utorok 18.00 17.00  
11.12. Streda 18.00   17.00
12.12. Štvrtok 6.30    
13.12. Piatok 18.00    
14.12. Sobota 18.00    
15.12. Nedeľa 6.45 a 9.30 8.00 11.00

Rôzne

Ďakujeme všetkým ochotným ženám, ktoré pomohli pri predvianočnom upratovaní fary. Pán Boh zaplať.

Zajtra, v čase 8.00-20.00 sa vo farskom kostole uskutoční adorácia rodín, na ktorú srdečne pozývame. Upratovanie kostole prosíme preložiť na utorok.

Deti pozývame na sv. omše v advente, ktoré vedie pán kaplán. Ďalšia  bude v piatok o 18.00.

Ďakujeme za pomoc pri upratovaní skupine č. 20 a prosíme o pomoc skupinu č. 21, veriacich z ul. Osloboditeľov.

Oznamy farnosti Konská

Dnes

streda, 11.12.2019

Streda po 2. adventnej nedeli
alebo Svätého Damaza I., pápeža
(ľubovoľná spomienka)

Iz 40, 25-31

Ž 103, 1-2. 3-4. 8+10

R.: Duša moja, dobroreč svojmu Bohu.

Mt 11, 28-30

Aleluja, aleluja, aleluja. Hľa, Pán príde a spasí svoj ľud; blahoslavení tí, čo sú pripravení uvítať ho.

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Svätí na dnes:

SV. DAMAZUS
BL. IDA Z NIVELLES

Rôzne

Motlitby na adventné obdobie

Štedrá večera - rodinná liturgia k štedrovečernej večeri