Farnosť Rajecké Teplice

20. Cezročná nedeľa (20. august 2017)

Pondelok: sv. Pia X., pápeža
Utorok: Panny Márie Kráľovnej
Štvrtok: sv. Bartolomeja, sviatok

Sv. omše

Poriadok bohoslužieb Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
Nedeľa 6:45 a 9:30 11:00 8:00
Pondelok 18.00    
Utorok 18.00 17.00  
Streda 18.00   17.00
Štvrtok 6.30    
Piatok 18.00    
Sobota 13.00 a 18.00    
Nedeľa 6.45 a 9.30 8.00 11.00

Rôzne

V pondelok pred sv. omšou sa pomodlíme vešpery.

V sobotu o 13.00 sa v rámci sv. omše vo farskom kostole zosobášia Filip Heuer zo Žiliny a Daniela Knapcová z R. Teplíc.

V blízkosti farského kostola sa momentálne buduje kaplnka Matky Božej, ktorej požehnanie je naplánované na 12.septembra. Na záver požehnania by bolo pekné, keby sme sa ako spoločenstvo mohli stretnúť pri malom občerstvení. Preto chcem už teraz poprosiť najmä naše Márie o praktickú pomoc. Vopred Pán Boh zaplať.

Ďakujeme za pomoc pri upratovaní skupine č. 13 a prosíme o upratovanie kostola skupinu č. 14 – veriacich z ulice Lúčky a Lúčna.

Oznamy farnosti Konská

Dnes

nedeľa, 20.8.2017

20. nedeľa v Cezročnom období

Iz 56, 1. 6-7

Ž 67, 2-3. 5. 6+8

Refrén: Velebte Pána, všetky národy.

Rim 11, 13-15. 29-32

Mt 15, 21-28

Aleluja, aleluja, aleluja. Ježiš hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každú chorobu medzi ľudom.

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Svätí na dnes:

SV. BERNARD Z CLAIRVAUX

Rôzne